FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)

V případě, že Vám Váš zaměstnavatel přispívá na rekreaci z FKSP, můžete této možnosti využít i na všechny námi nabízené pobyty.

Na Vámi vybraný pobyt vystavíme fakturu Vašemu zaměstnavateli, který Vaší rekreaci proplatí z FKSP. Podle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb. by měl zaměstnavatel zaplatit celou částku a rozdíl mezi skutečnou cenou za pobyt a příspěvkem FKSP by si zaměstnavatel měl vybrat od Vás. Je však samozřejmě možné vystavit fakturu pouze na část celkové ceny. V případě, že se bude platit předem pouze záloha (30-50%) a doplatek na místě přímo ubytovateli, je možné vystavit fakturu pouze do výše zálohové platby.

Faktura se vystavuje na základě objednávky, která musí mít následující náležitosti:

  • Jméno zaměstnance a rodinných příslušníků, kteří mají být na faktuře uvedeni (mají nárok na čerpání z FKSP)
  • Výše příspěvku z FKSP  na jednotlivé rodinné příslušníky
  • Fakturační adresu, IČO a DIČ zaměstnavatele
  • Přesně formulované údaje, které zaměstnavatel na faktuře požaduje

Vzhledem k delší době splatnosti u většiny FKSP faktur budeme vyžadovat zaplaceni zálohové faktury přímo od Vás (převodem do 24 hodin). Po proplacení faktury Vaším zaměstnavatelem Vám tuto částku obratem přepošleme.

Pokud po proplacení faktury klient zájezd zruší, vracíme peníze zaměstnavateli.