Časté dotazy (FAQ)

Jak najít vhodné ubytování?

Abychom Vám pomohli rychleji se zorientovat v naší nabídce a zároveň i snadno najít objekt, který nejvíce vyhovuje Vašim představám, nabízíme Vám několik možností vyhledávání v naší nabídce.

1. Jednoduché vyhledávání - Stanovením základních parametrů (termín dovolené, počet osob, druh ubytování a lokalita objektu) program automaticky generuje všechny stanovené podmínky a nabídne Vám pouze ty objekty, které vyhovují zadaným kritériím.

2. Detailní vyhledávání - Pokud jsou pro Vás důležité i další kritéria kromě těch, které nabízí jednoduché vyhledávání, využijte náš detailní vyhledávač. Detailní vyhledávání lze provádět v několika kategoriích:
* obecné údaje (termín ubytování, počet osob, druh ubytování a lokalita)
* detailní lokalita objektu (ostrov - pevnina, vzdálenost objektu od pláže, místa s písčitou pláží, místa na samotě)
* druh objektu (luxusní vily, penziony, objekty s bazénem a pod.)
* pozice ubytovací jednotky (přízemí, 1. patro, 2. patro ,...)
* dodatečná nabídka (stravování, možnost pobytu s domácím mazlíčkem, klimatizace, přístup k internetu ...)

3. Vyhledávání podle kódu - Pokud si chcete detailně prohlédnout konkrétní objekt, je nutné, aby jste do určeného políčka zapsali kód objektu. Tento způsob vyhledávání umožňuje nejrychlejší přístup k vybranému objektu, ale musíte předem znát kód, pod kterým je objekt evidován.

Pokud Vám vyhledávání nenabídne ani jeden objekt, který vyhovuje všem zadaným požadavkům, kliknutím na tlačítko "back" se vrátíte k předchozímu kroku. Všechny zadané požadavky zůstanou uložené. V takovém případě Vám radíme, aby jste upustili od požadavku, která je pro Vás nejméně důležitý a zopakovali vyhledávání.

Pokud detailní vyhledávání vede k velkému počtu nabízených objektů, které vyhovují všem zadaným požadavkům, kliknutím na tlačítko "back" se vrátíte k předchozímu kroku, kde k již existujícím požadavkům můžete přidat dodatečné požadavky.

Jak rezervovat ubytování?

Při vyhledávání na naší stránce, u každého objektu, který upoutá Vaši pozornost, kliknutím na link "přidej objekt" můžete vybraný objekt uložit do virtuální databáze (favorites), kterou sami formujete a která obsahuje pouze ty objekty, které nejvíce vyhovují Vašim kritériím. Váš výběr zůstane uložen a k uvedené databázi můžete přistoupit kdykoliv, ale pokud jste vyhledávání provedli jako anonymní uživatel, můžete tak učinit výlučně z počítače, na kterém jste provedli vyhledávání.

Po vytvoření Vašeho užšího výběru, kliknutím na "přehled mého výběru" získáte kompletní a detailní přehled vybraných objektů. Systematické a přehledné zobrazení vybraných ubytovacích jednotek Vám určitě pomůže, aby jste snadno našli objekt, který nejvíce vyhovuje Vašim požadavkům.

Pokud se definitivně rozhodnete pro některý z objektů, je potřeba zadat požadavek na rezervaci. Aby bylo možné Váš požadavek na rezervaci zpracovat, je potřeba, aby jste v rezervačním formuláři uvedli všechny informace, které se od Vás požadují.

Po odeslání vyplněného rezervačního formuláře Vám bude předložena kalkulace ceny, která zahrnuje všechny rezervované služby. V kalkulaci ceny je také uvedena i částka akontace, kterou je nutno uhradit při rezervaci vybrané ubytovací jednotky.

Odeslaný rezervační formulář obdrží naše oddělení prodeje. Ihned po přijetí požadavku na rezervaci budou naši pracovníci kontaktovat majitele vybrané ubytovací jednotky a před odesláním oficiální výzvy k platbě prověří, zda informace o obsazenosti uvedena na naší internetové stránce odpovídá skutečnosti, resp. zda požadovanou rezervaci lze realizovat.
Po potvrzení dostupnosti rezervované služby Vám e-mailem zašleme oficiální výzvu k platbě, v níž budou jasně uvedeny veškeré náklady týkající se Vaší rezervace, jakož i částka akontace, kterou je nutno uhradit při potvrzení rezervace. Samotná platba se provádí v souladu se způsoby a dynamikou platby uvedenými na naší stránce.

Pro konečné potvrzení rezervace je potřeba uhradit akontaci, a to nejpozději do 24 hodin od obdržení oficiální výzvy k platbě. Překročení uvedené lhůty ze strany klienta může vést k overbookingu, za který cestovní kancelář nenese odpovědnost, ale zavazuje se nabídnout klientovi náhradní ubytování ve stejné kvalitě.

Ihned po provedení platby je třeba zaslat kopii platebního příkazu mailem (adria@hportal.cz). Po připsání Vaší platby na účet cestovní kanceláře, Vám mailem zašleme voucher, ve kterém budou uvedeny všechny potřebné informace o majiteli a adrese rezervovaného objektu.

Jak mohu zaplatit?

Platba za vybranou ubytovací jednotku se realizuje většinou ve dvou splátkách. První část se platí předem po přijetí výzvy k platbě (zpravidla do 24 hodin po vytvoření rezervace) a druhou část klient platí v den nástupu na dovolenou v partnerské cestovní kanceláři nebo přímo majiteli objektu.

V závislosti na formě smlouvy s pronajímateli je v některých případech nezbytné provést úhradu zbývající částky na účet cestovní kanceláře, a to nejpozději 30 před nástupem na dovolenou.

Výše akontace je zpravidla 30-50 % z celkové ceny pobytu. Tato částka se ihned převede na bankovní účet pronajímatele objektu.

V některých případech (např. při rezervaci krátkého termínu nebo při rezervaci klientů, kteří potřebují pro vstup do Chorvatska vízum) je nezbytné pro potvrzení rezervace uhradit ihned 100 % celkové ceny rezervace.

S výškou zálohové platby a způsobem úhrady zbývající částky bude klient seznámen ihned po potvrzení rezervace a zaslání oficiální výzvy k platbě.

Pokud klient požaduje fakturu (daňový doklad), je potřeba toto uvést do poznámky při rezervaci pobytu.

Pokud klient chce využít úhradu zálohy přes zaměstnanecké benefity (Benefit Plus, Gallery Beta), je nutno to taktéž uvést do poznámky při rezervaci pobytu.

 

Do kdy musím zaplatit zálohu?

Pro potvrzení rezervace se klient zavazuje ve lhůtě do 24 hodin (neděle a svátky se nepočítají) od vystavení výzvy k platbě uskutečnit platbu za rezervaci a potvrzení o úhradě následně zaslat cestovní kanceláři.

Přesné datum, do kterého se cestovní kancelář zavazuje poskytnout lhůtu pro potvrzení rezervace (přednostní právo koupě pro klienta), je uveden v každé vystavené výzvě k platbě v rubrice "lhůta splatnosti".

Od momentu, kdy klient odešle požadavek na rezervaci až do vypršení lhůty pro potvrzení rezervace, se rezervované dny stáhnou z nabídky a předkupní právo náleží nositeli rezervace. Během trvání opce rezervace předmětného objektu ze strany jiného klienta ve stejném termínu není možná. Rezervované termíny jsou na stránce označeny žlutou barvou.

Pokud ve lhůtě splatnosti klient provede platbu za rezervaci a potvrzení o úhradě zašle cestovní kanceláři, hned po prověření provedené platby bude rezervovaný termín označen na stránce červenou barvou. Tím v následujícím období již nebude možné uskutečnit rezervaci stejné ubytovací jednotky, která by se byť jen částečně překrývala s potvrzeným termínem.

Pokud ve stanovené lhůtě cestovní kancelář neobdrží potvrzení o provedení platby, chápe to jako odstoupení klienta od zadaného požadavku na rezervaci. Po uplynutí lhůty splatnosti již rezervovaný termín na stránce nebude označen žlutou barvou a bude opět vrácen do prodeje.

Kdy obdržím informace o majiteli a adrese rezervovaného objektu?

Cestovní kancelář se zavazuje ihned po připsání uhrazené platby na účet cestovní kanceláře, zaslat klientovi mailem veškeré důležité informace o ubytování, které zahrnují:

* jméno a příjmení majitele objektu
* adresu objektu
* telefonní číslo pevné linky v samotném objektu
* veškeré potřebné telefonické kontakty (domácí telefon, telefon do práce, mobil a fax)

V případě komplikovanějšího příjezdu na uvedenou adresu Vám mailem zašleme i popis jak nejsnáze najít vybraný objekt.

Je nutné, aby klient před dovolenou kontaktoval majitele objektu?

Přímým kontaktem s majitelem můžete vyřešit Vaše případné pochybnosti nebo nové otázky. Připomínáme Vám však, že přímý kontakt s Vaším domácím před příjezdem na dovolenou není Vaše povinnost, je to však jedna z možností, kterou máte k dispozici.

 

Kdy obdržím voucher?

Ihned po přijetí uhrazené částky na účet naší cestovní kanceláře Vám e-mailem zašleme voucher.

Ve voucheru bude vedle všech informacích o majiteli a adrese zakoupeného objektu zvlášť vyznačena zbývající částka, kterou se klient zavazuje uhradit majiteli objektu v den nástupu na dovolenou. Při příjezdu do zakoupeného objektu předložíte voucher majiteli objektu. Po úhradě zbývající částky Vám pronajímatel předá klíče od Vaší ubytovací jednotky.

Pokud se zbývající částka rezervace platí na účet cestovní kanceláře, voucher bude klientovi zaslán po úhradě zbývající částky. Při příjezdu do zakoupeného objektu předložíte voucher majiteli objektu a on Vám předá klíče od Vaší ubytovací jednotky.
Pokud jste celou částku rezervace uhradili jednou platbou, voucher Vám bude zaslán na Váš e-mail ihned po připsání Vaší platby náš účet. Při příjezdu do zakoupeného objektu předložíte voucher majiteli objektu a on Vám předá klíče od Vaší ubytovací jednotky.